Instruktører i sæson 2019/20

Trine Sisbo

Mail:sisbo@post9.tele.dk
Mobil: 30 65 10 04

Underviser på torsdags holdet kl.18:15-21:00


Lykke Johansen

Mail: kildebo21@gmail.com


Underviser på Hyggeholdet mandag i ulige uger kl.11:30-13:30


Samt på begynder/begynder+ holdet 
Torsdag kl.16:30-18:15

I denne sæson har Winnie Christensen valgt IKKE at  have fast danse undervisning - men vil meget gerne hjælpe, hvis der skulle blive brug for det 


Jill Hansen har også tilbudt sin hjælp i tilfælde af fravær .